Yüksekokulumuz Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, yenilikçi öğretim metotlarını kullanarak hazırlanan eğitim programlarımız ile öğrencilerimizin yüksek kaliteli bir yabancı dil eğitimi almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Güncel öğretim metot ve yaklaşımlarını takip edebilmek amacıyla eğitim programlarımızın düzenli olarak bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi çaba ve gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimizi uzmanlaşacakları alanlarda kendilerinden beklenen ulusal ve uluslararası standartlarda yabancı dil becerileri ile donatarak onların akademik ve profesyonel iş yaşamlarında seçkin bireyler olmalarını sağlamaya çalışmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Yabancı Dil Programlarımızda temel aldığımız öğrenen merkezli bir öğretim yaklaşımı ile öğrencilerimizin bilgilerini yaşamın her alanında etkili bir şekilde kullanabilmeleri için onları akademik becerilerle donatarak temel, ileri ve akademik seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma dil becerileri kazandırmanın yanı sıra öğrenmeyi öğrenme, analitik ve eleştirel düşünme, sorgulama ve çözüm üretme gibi bilişsel becerilerinin gelişimine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Yabancı Diller Bölümümüzün tüm birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim araç/gereçlerini, öğrenme yöntemlerini üniversitemizin genel vizyonuna, çağdaş ulusal ve uluslararası niteliklere uygun biçimde yapılandırarak, öğrencileri gerek eğitimlerinde gerek yaşamın farklı alanlarında aldıkları yabancı dil eğitiminden azami yarar sağlayacakları biçimde yetiştirerek, nitelikleri ile ayırt edilen bir yabancı dil eğitimi sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada, programımızda sunduğumuz metodların yanı sıra, bireysel öğrenme yöntemlerini de benimsetecek motivasyonu ve sorumluluğu kazandırarak öğrenen merkezli, etkileşimli öğretme-öğrenme süreçlerini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla, iş birliğine dayalı, iletişim odaklı, kendi öğrenmesinin farkında ve bireysel öğrenme yollarını seçebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yüz yüze olduğu kadar, çevrimiçi uygulamalarla da bilgiye, öğretime ve öğrenme kaynaklarına ulaşmalarını sağlayacak olanakları yaratarak; dijital çağın ve teknolojik gelişmelerin gerekliliklerini yabancı dil eğitiminde uygulayarak, yurt-içi ve yurt-dışı bağlantılarla güncel dil öğretim kaynaklarını ve uygulamalarını izleyerek, kuramsal ve uygulamalı bilimsel gelişmeleri takip ederek nitelikli bir dil eğitimi sağlamak hedefindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.